Projekty

W ramach Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi (ROCŁ) realizowane są działania związane z wprowadzeniem nowych funkcji społecznych w wielu wyremontowanych kamienicach, w tym:

Jesteśmy Partnerem konferencji

Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla seniorów w Polsce

Najbliższe wydarzenia

Zapraszamy na najbliższe wydarzenia realizowane w ramach ROCŁ:

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa łódzkiego na lata 2014-2020