Data: 28 września 2023

Pomyślne starzenie - co możemy zrobić dla polskich Seniorów? Premiera wyników raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce"

  • Biedni, samotni, chorzy, wykluczeni? Intersekcjonalność problemów życiowych seniorów.

Polska staje się krajem o dynamicznie starzejącym się społeczeństwie, a zapotrzebowanie na wsparcie seniorów staje się jednym z największych wyzwań naszych czasów. Według prognozy GUS, liczba ludności w wieku 60 lat i więcej w Polsce w roku 2030 ma wzrosnąć do poziomu 10,8 mln, a w 2050 r. wynieść 13,7 mln. Osoby starsze będą stanowiły około 40% ogółu ludności Polski. Na podstawie najnowszych badań przeprowadzonych przez Fundację SeniorApp na grupie ponad 1000 respondentów powyżej 55 r.ż ujawniamy intersekcjonalność problemów, z jakimi borykają się polscy seniorzy.

SeniorApp w tegorocznych badaniach skoncentrował się na trzech głównych aspektach: zdrowotnym, społecznym, technologicznym.

  • Wzrost samotności wraz ze spadkiem sytuacji finansowej

Pojawia się współzależność pomiędzy odpowiedziami respondentów o samotności a ich sytuacją materialną. Badania wykazały, że im gorsza sytuacja finansowa respondentów, tym wyższy poziom odizolowania. Dla przykładu osoby z gorszą sytuacją finansową deklarują wyższy poziom samotności - 3,3 w skali od 1 do 5 (indeks utworzony na podstawie zrewidowanej skali samotności R-UCLA). Dla wielu seniorów brak wsparcia finansowego wiąże się z wykluczeniem społecznym. Niskie emerytury nie pozwalają na wyjście do teatru, kina czy zakup nowej książki. Utrudniają także podróże czy wyjście do kawiarni, restauracji. Brak środków finansowych wzmacnia poczucie wstydu i spadek samooceny.

  • Zależność między sytuacją finansową a deklarowanym stanem zdrowia

Podobna zależność wynika z odpowiedzi na pytania o dostęp do opieki zdrowotnej. Badania prezentują korelację dwóch aspektów: finansów i stanu zdrowia. Wyniki badań wskazują na to, że seniorzy o gorszej sytuacji finansowej mają trudniejszy dostęp do opieki zdrowotnej, np.: leków, badań specjalistycznych itp. Ten złożony problem wymaga pilnego rozwiązania systemowego.

Demografia Polski zmienia się dynamicznie, co wymaga podjęcia odpowiednich działań strategicznych i wdrożenia systemowych rozwiązań na rzecz seniorów, dostosowanych do nowej rzeczywistości.

Fundacja SeniorApp jako organizator konferencji oraz wydawca raportu „Ocena potrzeb w zakresie wsparcia dla Seniorów w Polsce" serdecznie zaprasza wszystkie osoby zainteresowane tematyką polityki senioralnej na premierę raportu.

Wydarzenie „Pomyślne starzenie - co możemy zrobić dla polskich Seniorów?" odbędzie się 26 października od godz. 9:30 br. w Bibliotece Miejskiej Mediateka MeMo w Łodzi, mieszczącej się przy ul. Stanisława Moniuszki 5. Wstęp bezpłatny (wymagana wcześniejsza rezerwacja miejsc: https://seniorapp.pl/zapisy lub tel. 727 207 020).

Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezydent Miasta Łodzi Hanny Zdanowskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertrudy Uścińskiej.

Podczas konferencji odbędzie się debata pod tytułem "Opieka zdrowotna, towarzystwo, świadomość zagrożeń cyfrowych - potrzeby Seniorów i oferowane wsparcie." Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w tym ważnym wydarzeniu, podczas którego omówimy wyniki naszych badań i nasze dalsze działania na rzecz polskich seniorów.

Wykres 1

Wykres 2

  • Dla dodatkowych informacji i akredytacji prosimy o kontakt:

Przemysław Mroczek

pr@seniorapp.pl

+48 506 154 154

O SeniorApp:

SeniorApp

SeniorApp to platforma dedykowana poprawie jakości życia seniorów w Polsce. Naszym celem jest zrozumienie ich potrzeb i dostarczanie rozwiązań, które zaspokajają te potrzeby. Nasza praca opiera się na badaniach, innowacyjnych rozwiązaniach i partnerstwach z organizacjami, które wspierają seniorów.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONFERENCJI I DEBACIE!